Dotace na pořízení stínící techniky - až 1000 Kč/m2

Získejte dotaci v rámci programu - NOVÁ ZELNÁ ÚSPORÁM - Programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Dotace je určena na pořízení a instalaci stínící techniky.
Platnost do 31. prosince 2021 nebo vyčerpání stanovené alokace.

Jaká je výše dotace?

  • Venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2,
  • stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2,
  • zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru částkou 25 000 Kč.

Pro koho je dotace určena?

  • Žadatelem o dotaci je vlastník nebo stavebník rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
  • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
  • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.

Kompletní a podrobné informace na stránkách programu nebo bezplatné lince +420 800 260 500 (MŽP)

Na které produkty PRAKTIC® se dotace vztahuje?