Vzorníky barev PRAKTIC® - Vertikální žaluzie Roma

Nepodporuje hoření

Barva Reflexe% Transmise % Absorbce %
Bílá 42,9 53 4,1
Světlé 34 35 31
Tmavé 15 16 69